Hộp giấy
Hộp giấy có quai xách
Giá: Báo giá tự động
Hộp giấy quai treo
Giá: Báo giá tự động
Hộp giấy nắp lật
Giá: Báo giá tự động
Hộp giấy nắp gài
Giá: Báo giá tự động