Liên hệ

- Điều kiện: 

- Mỗi giao dịch từ 200,000đ sẽ được tích lũy tự động 1 điểm vào Số điện thoại liên hệ của Khách hàng.

- Khách hàng thành viên sau khi tích lũy được 300 điểm (tương đương doanh số mua hàng 60.000.000Đ) sẽ trở thành Platinum Member

- Quyền lợi:

- Platinum Member được giảm trừ 15% cho tổng đơn hàng trên mỗi hóa đơn