Liên hệ

- Điều kiện: 

- Mỗi giao dịch từ 200,000đ sẽ được tích lũy tự động 1 điểm vào Số điện thoại liên hệ của Khách hàng.

- Khách hàng thành viên sau khi tích lũy được 150 điểm (tương đương doanh số mua hàng 30.000.000Đ) sẽ trở thành Gold Member.

- Quyền lợi:

Gold Member được giảm trừ 10% cho tổng đơn hàng trên mỗi hóa đơn