Liên hệ

- Điều kiện: 

- Mỗi giao dịch từ 200,000đ sẽ được tích lũy tự động 1 điểm vào Số điện thoại liên hệ của Khách hàng.

- Khách hàng thành viên sau khi tích lũy được 50 điểm (tương đương mức giao dịch 10.000.000đ) sẽ trở thành Silver Member.

- Quyền lợi:

Silver Member được giảm trừ 5% cho tổng đơn hàng trên mỗi hóa đơn